Åpen forelesning: Populærmusikkens musikkteknologi

Rockheim har et tett samarbeid med NTNU, Institutt for musikk. Torsdag 21. februar kl 19. 00 kan du være med på en åpen og gratis forelesning med tittelen «Popmusikkens musikkteknologi». Forelesningen holdes av Andreas Bergsland - førsteamanuensis og studieprogramleder ved NTNU Institutt for musikk, seksjon for musikkteknologi.

  • Rockens verktøy
    Rockens verktøy foto: Rockheim/Geir Mogen

Forelesningen er en del av NTNU-kurset Musikkteknologi i et historisk lys, men kan også være interessant for andre som er fascinert av populærmusikk og musikkteknologi. Forelesningen knytter også an til utstillingen Rockens verktøy som åpnet på Rockheim høsten 2016. I utstillingen viser vi frem instrumenter og musikkteknologi som har hatt betydning for populærmusikkhistorien i Norge.

Gratisbillett hentes ut her: https://rockheim.hoopla.no/sales/popmusikkensmusikkteknologi

Om foredraget: 

Denne forelesningen fokuserer på musikkteknologi som var viktig for utviklingen av populærmusikken etter andre verdenskrig. Først gis en bredt anlagt presentasjon av viktige instrumenter som ble utbredt i denne perioden, som el-gitaren og synthesizeren. Deretter diskuteres hvordan de nye lydmediene i perioden påvirket både produksjon og konsumpsjon av musikk. Avslutningsvis drøftes hvordan mulighetene som lå i lydstudioets innspillingsteknologi og analoge lydeffekter påvirket både praksis og estetikk på ulike tidspunkt etter krigen. Du får høre både velkjente og mindre kjente lydeksempler som illustrerer viktige poeng i foredraget.

  • Andreas Bergsland, NTNU.
    1/1
    Andreas Bergsland, NTNU.