Everybody dance! Danseseminar med Sigurd Johan Heide og Tone Erlien Myrvold

Rockheim og Senter for folkemusikk og folkedans inviterer til gratisseminar med Tone Erlien Myrvold lørdag 5. februar og Sigurd Johan Heide, søndag 6. februar. Fokus i seminaret er hvordan bygge tillit gjennom å danse med publikum.

  • Sigurd Johan Heide (Foto/Photo)
    Sigurd Johan Heide

Hvordan engasjere publikum i dansen på en tillitsfull og respektfull måte? 

I forbindelse med konseptet «Danseokkupasjon på Rockheim» ønsker Rockheim og Museene danser velkommen til et praktisk inspirasjonsseminar, der koreograf Sigurd Johan Heide og dansekurator Tone Erlien Myrvold deler sine beste metoder for deltakende og interaktive danseopptredener.  

Sigurd er koreograf for dansekompaniet Kartellet og ansatt som fagkonsulent for Bygda dansar ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. I dette seminaret får du lære noen av hans deltakende metoder i praksis.  

Sigurd har over tid utviklet en solid koreografisk praksis bestående av blant annet teknikker og metoder for hvordan man kan få publikum deltakende i en danseopptreden, om det er på scena eller på golvet. Det handler om å få publikummet til å oppleve å være med i den kroppslige kunsten, å være med inn i øyeblikkets kunstverk. Hva betyr det å komme nært en annen person i dansen, og hvordan gjør man det på en tillitsfull måte? Hvordan oppfører vi oss da som dansere som vil nå ut et publikum og få de med som deltakere i dansen? Hvordan bruker vi blikket? Hvordan får man skapt trygghet i rommet og tillit til folk? Sigurd deler av sine metoder og vi gjør praktiske øvelser. 

Tone er dansekurator og forsker ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, og har i 7 år jobbet med å utvikle interaktive metoder for publikumsdeltakelse i dans på museumsarenaen. Disse metodene vil hun dele med danseinstruktører, ildsjeler og dansere fra sosialdanssjangre i Trondheim, Trøndelag og Norge. Vi ser på ulike modeller for hvordan dette kan foregå, blant annet danseklubb-museumssamarbeid, interaktive installasjoner i utstillinger, danseokkupasjon av museer, og dans som allmenn kulturarvsopplevelse inn i Den kulturelle skolesekken.  

Dette seminaret passer for danseinstruktører i sosialdanssjangre, flerkulturell dans, nyinnvandrede dansetradisjoner, ildsjeler i danseklubber og flinke og engasjerte sosialdansere. Konkurrerer du i dans og trenger inspirasjon til å lage kule show? Kom og lær teknikker som engasjerer og inkluderer publikum! Seminaret er også nyttig for lærere som underviser dans i skolen og kulturskolen, og musikere som bruker dans som verktøy. Teaterinstruktører og dansekunstnere vil også finne teknikkene nyttig! 

Kom og lær teknikker du kan bruke når din dansegruppe får okkupere danseutstillinga Everybody dance! på Rockheim våren 2022.

Lørdag 5. februar kl 13-16: Seminar og omvisning i danseutstillinga med Tone Erlien Myrvold (kurator Everybody dance!)

13 –14  

Omvisning i utstillinga Everybody dance! 

14-15  

Dans på museum, fasilitering av publikumsdeltakelse  

Danseokkupasjon: samarbeid mellom museum og dansemiljø 

15-16  

Samværsdans i Den kulturelle skolesekken - hvordan få med skoleelever i dans og lage gode formidlingsopplegg   

Pauser, diskusjoner og oppgaver underveis  

Søndag 6. februar kl 11-17: Praktisk seminar med koreograf Sigurd Johan Heide i konsertsalen på Rockheim  

11-13: 
Introduksjon og bakgrunn. Hva er bakgrunnen for deltakende kunst/kultur? 
Praktiske øvelser med fokus på deltakelse uten å være fysisk nærmere enn 1 m 
 
13-14 lønsj 
 
14-17 (inkl 15 min kaffepause) 
Praktiske øvelser med fokus på å gjøre bevegelser/ danser sammen, herunder bruk av hoppetau, baller og stokker 

Gratis

Påmelding til tone@fmfd.no 

  • Tone Erlien Myrvold (Foto/Photo)
    Tone Erlien Myrvold