Go 4 it

Velkommen til konsert i regi av Trondheim kommunale kulturskole. På scenen står elever fra skolen.