Et skeivt Blikk på norsk populærmusikkhistorie

Bli med på en spesialomvisning i hovedutstillingen med journalist Reidar Engebakk, i anleding Trondheim Pride!

Sammen med Trondheim Pride inviterer vi til en spesialomvisning på Rockheim med Reidar Engesbak (journalist/redaktør for Blikk nett). Reidar og en av Rockheims omvisere vil sammen holde en spesialomvisning i Rockheims hovedutstilling. Dette blir et dypdykk i norsk populærmusikkhistorie sett fra et skeivt perspektiv.

Torsdag 12. september kl.17

Kr. 100

Billetter kjøper du her: https://rockheim.hoopla.no/sales/4030155638?fbclid=IwAR3JyXkecQYwPaVuR4No2lVdUMXu9J9e5-x5l40ZDrtTW_Mdy4F-5S3MhJo

(Plassbegrensing, maks 20 stk)