Hvordan kan kunst, design og teknologi bidra til økt folkehelse?

Fredag 5. mars inviterer Folkehelsealliansen i Trøndelag med Steinar Krokstad til live-stream fra Rockheim. Sammen skal vi ta et slag for folkehelsen og diskutere hvordan design, kunst og teknologi kan bidra til økt folkehelse gjennom å forme et menneskevennlig samfunn.

Program 5. mars

Digital åpning 13.45. Logg inn i god tid. 
Konferansier: Ruth Marie Donovan

14.05 – 14.20
Smart cities: bærekraft, teknologi og design: 
Bærekraftige byer i samspill mellom innbyggerne, kunsten, arkitekturen og teknologien?

Annemie Wyckmans, annemie.wyckmans@ntnu.no
Øyvind Tanum, oyvind.tanum@trondheim.kommune.no
Rodrigo Cortez – kunstner

“Be brave. Be seen.Stand out. Use art”

14.20 - 14.35
Pandemien, utenforskap, angst, depresjon, selvmord:
Utgangspunktet for denne bolken er "mattering" - altså betydningsfullhet, å føle at man har en verdi og kunne bidra med noe verdifullt i livet. Betydningen av hodebra: ABC, å være aktiv, sammen med andre og engasjere seg i meningsfulle aktiviteter. Hvordan Folkehelsealliansens partnere jobber med dette. Alle hverdagsheltene. 

Behovet for å fremme mental sunnhet.

Odd Håpnes, odd@kulturoghelse.no
Steinar Krokstad, steinak@ntnu.no
Isaac Prilleltensky, (video)
Robert Donovan, (video)

“We all need to matter”

14.35 – 14.50
Appenes planet: Teknologien og innovasjonens lyse og mørke sider:
Dette tema går på hvordan du skal føle tilknytning i det nye samfunnet som i stor grad baserer seg på det store internettet. Hvordan utviklingens mørke sider rammer ungdom. Hvordan ta grep om egen utvikling. 

En samtale om livet på Appenes planet 

Eveline Stokkeland evelinst@stud.ntnu.no
Jannike Økland jannikesokland@gmail.com
Kamilla Østerberg kamilla.osterberg@ntnu.no
Thomas Hylland Eriksen t.h.eriksen@sai.uio.no

 “Technology is a useful servant, but a dangerous master” -Christian Lous Lange