Konsert i Ei vise er så mangt: Sosialistisk kor

Sosialistisk Kor i Trondheim (Soskor) er et blandakor som har eksistert i 41 år. I dag består de av 25 medlemmer i alderen 30-70 år. Koret har fokus på solidaritet og aktuelle hendelser som gis uttrykk for gjennom sang og musikk. Få med deg konsert med koret søndag 29.oktober kl.13 i utstillingen Ei vise er så mangt!

Koret ble startet under visebølgen i Norge og føyer seg inn i en tid der platen «Fløtt deg EEC, du står i veien for sola!» står som symbol på den politiske musikkulturen i forkant av folkeavstemninga om EEC i 1972. Visetradisjonen fra 70-åra legger vekt på tilhørighet til natur og samfunn, av likestilling, solidaritet og politiske ytringer. Soskor vil bidra til denne motkulturen.

Dirigent Lena Hanssen

Pris: Inkludert i inngangsbillett