Swingdansens utvikling i Norge

Norsk senter for folkemusikk og folkedans arrangerer et søndagsseminar i samarbeid med Kom og Dans og Johan Fasting – hvor vi plukker frem gull fra swingarkivet og går nærmere innpå forskjellige stiler i hele landet.

  • Jahan Fasting i aksjon på scenen. Foto: folkemusikkogfolkedans.no (Foto/Photo)
    Jahan Fasting i aksjon på scenen. Foto: folkemusikkogfolkedans.no

Vi vil prate om Johan Fastings arbeid og metodikk for å bevare og videreutvikle folkeformer i swing og swingdansteknikk fra 1900-tallet, og vise med praktiske eksempler og gode diskusjoner.Vi får høre fra blant annet Johan Fasting, Sidsel Fasting, Per Tore Granrusten og Tone Erlien Myrvold ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Noen av emnene som vil belyses er:

• Bakgrunn for Rocketida og typiske trekk ved rockekulturen
• Om bevegelsesformer i dansen, belyst ved filmklipp
• Dansetradisjoner og likheter /forskjeller mellom bygd og by, belyst ved filmklipp
• Hva som har skjedd med swingdansen fram til i dag basert på kurssystemet til Kom og dans, belyst med videosnutter

Det planlegges for mye tid til spørsmål fra salen, gode historier, innblikk i hvordan Johan Fasting har jobbet fram en metodikk for swingdansteknikk-trening og gjensyn med mange artige arkivklipp.

Timeplan:11:00-12:00 

Økt 1
12:00-12:15 Pause
12:15-13:00 

Økt 2
13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:00 

Økt 3
15:00 inviterer Tone Erlien Myrvold til en pratesirkel for de som var dansere på “Bajazzoopptaket” som ble gjort på utestedet Bajazzo i Trondheim i 1980.Gratis inngang på seminaret. Kafeen i femte etasje på Rockheim er åpen. 

De som vil se Rockheims utstillinger må kjøpe vanlig inngangsbillett.

www.folkemusikkogfolkedans.no