2000 elever på besøk i januar

Gjennom Den kulturelle skolesekken har alle tiendeklassinger i Trondheim besøkt oss for å analysere Kygo, få en historisk gjennomgang av lydhistorien og ikke minst oppleve vårt formidlingsrom Lydlab, som åpner offisielt 2. mars.

  • Elever fra Lade skole får prøve seg på Lydlab, ved hjelp av museumspedagog Sigmund Vegge. Alle foto: Rockheim.
    1/1
    Elever fra Lade skole får prøve seg på Lydlab, ved hjelp av museumspedagog Sigmund Vegge. Alle foto: Rockheim.

Tilsammen 1950 elever og et hundretalls lærere har besøkt Rockheim i januar og starten av februar, for musikkundervisning. 

DKS-programmet har hatt fokus på komposisjon og produksjon innenfor populærmusikk, og gitt elevene et innblikk i hvordan komposisjon og lydproduksjon henger sammen, hvilke hjelpemidler man har til å skape musikk og hvordan veien har vært fram til dagens digitale virkelighet.

I Rockheims nye formidlingsrom Lydlab, har elevene jobbet med sin egen komposisjon og produksjon, og fått nærkontakt med hvordan en stor del av den moderne popmusikken skapes. Målet var å lage en låt som skal spilles av for de andre elevene.

Sammen med elevene har vi også gått gjennom og analysert ulike låteksempler. Her har vi sett nærmere på hvordan en poplåt er bygget opp og hvilke valg som er gjort for å forme produksjonen. 

Vi har gått gjennom lydhistorien, fra Edisons fonograf og frem til i dag og blant annet sett på hvilke nyvinninger som har vært viktige for dagens musikkprodusenter og for det lyttende publikummet.

Lydlab åpner offisielt lørdag 2. mars.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4