Skoler

Ta kontakt på 73 60 50 70 eller rockheim.post@mist.no slik at vi kan planlegge skolens besøk sammen

 • (Foto/Photo)
  1/1

Alle skoler må bestille på forhånd.

Omvisning i hovedutstillingen

Rockheims faste hovedutstilling, Tidstunnellen, er utformet som en reise gjennom nyere norsk musikk og kulturhistorie. Her beveger du deg fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens uttrykksformer. Artister, musikken og rockens verktøy løftes frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie. Under en omvisning vil du få en innføring i populærmusikkens utvikling i Norge og en veiledning i bruk av den interaktive utstillingen. En slik omvisning er en unik mulighet til å oppleve og lære mer om norsk pop- og rock-historie!

Omvisning må bestilles på 73 60 50 70.

 • Passer for: alle
 • Varighet: ca en time
 • Antall: grupper på ca 20 elever 
 • Pris: skoleklasser (grunnskole/barnehager): Inntil 15 elever: kr 400,- 16 -30 elever: kr 750,-31-50 kr 1000,- 51-80 kr 1500,-. Gratis for lærer/ledsager.
 • Pris: skoleklasser (vgs): 50,- pr elev. Gratis for lærer/ledsager.
 • Beskrivelse: omvisning

Musikken i tiden

- et undervisningsopplegg for ungdomsskole

Med utgangspunkt i kompetansemålene fra ”lytting” i læreplanen i musikk tilbyr Rockheim nå et undervisningsopplegg tilpasset ungdomsskoletrinnet. 

På Rockheim kan dere gå inn i stua i 1960- tallets Norge og oppleve musikken i tiden. Kanskje dette gjør det lettere å forstå hvorfor musikken fra den tiden høres ut som den gjør. Dere vil bli møtt av dyktige og kunnskapsrike omvisere som er vant med å tilpasse stoffet for ungdomsskoleelever. Vi har også laget et opplegg for etterarbeid som dere kan gjøre på skolen etter besøket, og på denne måten dekke en stor og viktig del av fagplanene i musikk. 

Undervisningsopplegget egner seg godt for tverrfaglig samarbeid med samfunnsfag og engelsk:

Samfunnsfag– Historie (etterkrigstid) og sammenheng samfunnsendringer og musikk.

Engelsk– kultur og samfunn. (populærkulturen).

 • Passer for: elever i ungdomsskole
 • Varighet: 1,5 timer
 • Antall: Maks 30
 • Pris: Inntil 15 elever: kr 400,- 16 -30 elever: kr 750,-31-50 kr 1000,- 51-80 kr 1500,-. Gratis for lærer/ledsagere
 • Beskrivelse: omvisning/undervisning

Trondheimstimen

Bli kjent med byen på en ny måte. Hvor er Elgeseter bru? Hvilken elv spytter man i i sangen Litjvisa mi? Hvor er Svartlamon? Kanskje vi kan synge sammen på låta Trondheimsnatt? Kom gjerne med låtønsker!

Bestill Trondheimstimen på 73 60 50 70.​

 • Passer for: 1. – 7. trinn
 • Varighet: ca. 45 minutter
 • Antall: Ca. 35 barn per gruppe
 • Pris: min. 1250,- per gruppe (50,- pr barn)
 • Beskrivelse: Konsert på Knutsen & Ludvigsen-rommet, med sanger fra Trondheim

Fra sveivegrammofon til Rockipedia

På denne demonstrasjonen kan du se og prøve avspillingsteknologi som har blitt brukt gjennom historien, fra slutten av 1800-tallet til i dag. Utsyr som demonstreres er: mekanisk sveivegrammofon, elektrisk platespiller, båndopptaker, båndspiller, plateskifter, jukeboks, kassettspiller, radio, cd-spiller og mp3-spiller.

Lyd er lagret på ulike formater som også vises frem og brukes under demonstrasjonen. Du får høre litt om hvordan lyd blir lagret og om forskjellen på analog og digital lyd.

Demonstrasjonen passer både for nostalgikere og nysgjerrige: kom med- eller uten forkunnskaper. I tillegg til å lære litt om avspillingsutstyr, formater, lydlagring og lydkvalitet vil vi gjerne høre dine historier og minner.

Demonstrasjonen må bestilles på 73 60 50 70.

 • Passer for: elever i grunnskole og videregående skole
 • Varighet: ca 45 min
 • Pris: 1250,- pr gruppe (50,- pr elev)
 • Antall: maks 15
 • Beskrivelse: demonstrasjon

A Day In The Life Of The Beatles

Bli med på en dag inn i The Beatles`store univers!

Dagen starter med historien om The Beatles - medlemmene, historien og låtene til et av verdens største band.  Presentasjonen krydres med filmklipp og lyd. Foredraget avsluttes med en quiz.

Etter en felles matpause; går vi løs på den utøvende biten.

Elevene har på forhånd blitt delt i grupper og valgt en Beatles-låt, som de ønsker å fremføre. Vi setter av tid til øving og tilslutt fremfører vi dette for hverandre på Rockheim scene, med lyd og lys som på en ordinær konsert!

(Det kreves noe forarbeid)

•   Passer for: 5.-7. trinn

•   Varlighet: 4 timer (inkl. matpause)

•   Pris: kr. 50,- per elev

•   Beskrivelse: foredrag, quiz, innøving og opptreden på Rockheim scene

Viseposten

En konsert bestående av viser.

Tittelen på tilbudet er inspirert av Otto Nielsens Søndagsposten som gikk på NRK radio fra 1957 til 1979 - der Alf Prøysen og Erik Bye var blant medarbeiderne. 

På Rockheim får dere oppleve norske viser fra 60-tallet og frem til i dag, fremført av Rockheims egne musikere. Det blir for eksempel viser av nevnte Nielsen, Prøysen, Bye og Trygve Hoff. 

Bestill Viseposten på tlf 73 60 50 70

 • Passer for alle
 • Varighet: ca. 45 min
 • Antall: ca. 50 personer
 • Pris: minimum kr 1350 pr gruppe
 • Beskrivelse: Konsert i viseutstillingen på Rockheim