Hopp til hovedinnhold

Rockheim Hall of Fame

Rockheim Hall of Fame ble opprettet for å synliggjøre musikkens betydning og for å hedre de som har utmerket seg spesielt i norsk populærmusikks utvikling og utbredelse.

Artister/aktører med ekstraordinære karrierer, som har gått opp musikalske stier og banet vei for andre eller som har hatt særlig innflytelse på populærmusikken i Norge kan innlemmes i Hall of Fame.

  • 1/1

Seremonier og innlemmelse

Backstreet Girls, Hellbillies og Sidsel Endresen ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame 2023.  Se innlemmelsen for 2023, samt tidligere års innlemmelser og seremonier, her: 

Innlemmede

Øvrige nominerte


2011

The Monn Keys, Terje Rypdal, Radka Toneff, Popol Ace, Mari Boine, Lars Lillo-Stenberg, Bjørn Eidsvåg, Audun Tylden, Arne Bendiksen, Anne Grete Preus

2012

The Aller Værste!, Raga Rockers, Ole Paus, Morten Abel, Mayhem, Kjøtt, Radka Toneff, Mari Boine, Anne Grete Preus, DeLillos

2013

Jonas Fjeld, Morten Abel, Mayhem, Kjøtt, Radka Toneff, DeLillos

2014

Jens Book-Jenssen, Sidsel Endresen, Raga Rockers, Morten Abel, Mayhem, Mari Boine

2015

Turboneger, Kari Bremnes, Jens Book-Jenssen, Morten Abel, The Monn-Keys

2016

Sissel Kyrkjebø, Finn Kalvik, Kari Bremnes, Jens Book-Jenssen, The Aller Værste!, Bjørn Eidsvåg

2017

Kari Bremnes, Tommy Tee, Bel Canto, Alf Cranner, Asbjørn "ASA" Krogtoft, Sissel Kyrkjebø

2018

Casino Steel, Saft, Geir Bøhren og Bent Åserud, Alf Cranner, Grethe Kausland, Annbjørg Lien

2019

Annbjørg Lien, Casino Steel, Junipher Greene, Ottar Johansen, Sissel Kyrkjebø, Tommy Tee

2020

Biosphere, Casino Steel, Hanne Krogh, Terje Tysland, Lava, Titanic

2021

Tommy Tee, Hanne Krogh, Ole Ivars, Saft, Dollie de Luxe, Vømmøl Spellmannslag, Titanic 

2023

Ane Brun, Backstreet Girls, Bel Canto, Claudia Scott, Hellbillies, Marit Larsen, Sidsel Endresen, Stargate, Tungtvann

Nominasjonsprosessen

Nominasjonskomiteen møtes årlig for å nominere kandidater til innlemmelse i Hall of Fame. Det ligger ingen overordnede føringer på komitemedlemmene, utover at de skal finne fram til kandidater som de mener tilfredsstiller kravene i vedtektene. Komiteen skal nominere tre ganger så mange artister/aktører som det antallet som skal innlemmes det gjeldende året.

Juryen

Juryen for Rockheim Hall of Fame settes sammen av personer med bred og mangfoldig bakgrunn fra den norske musikkbransjen. Herunder artister, låtskrivere, produsenter, musikkbransjeorganisasjoner, musikkjournalister/skribenter, konsertarrangører, akademia, entusiaster og andre.

Vedtekter

§1:

Rockheim Hall of Fame (heretter kalt RHoF) er etablert av styret i Museene i Sør-Trøndelag AS (heretter kalt MiST), og er knyttet til Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk.

Nye innlemminger i RHoF skjer på bakgrunn av nominasjon og endelig juryavstemning. Rockheim avgjør om nye innlemmelser skal skje årlig, annethvert eller tredjehvert år.

§2:

RHoF ble opprettet for å synliggjøre musikkens betydning og for å hedre de som har utmerket seg spesielt i norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. 

Vår definisjon av populærmusikk er bred, og kan også inkludere artister/aktører som ikke først og fremst er forbundet med pop og rock.

§3 Nominasjonskriterier:

Norske artister/aktører kan bli nominert til RHoF tidligst 20 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

Hvem kan innlemmes i RHoF:

-Artister/aktører med ekstraordinære karrierer

-Artister/aktører som har gått opp musikalske stier og banet vei for andre

-Artister/aktører som har hatt særlig innflytelse på populærmusikken i Norge

-Artister/aktører kan nomineres posthumt

§4. Nominasjonskomité:

Komitéleder- og medlemmer oppnevnes av styret i MiST. Komitéen skal bestå av sju personer med relevant erfaring fra musikkbransjen. Ett av medlemmene skal representere Rockheim.

Rockheim foreslår sammensetting av nominasjonskomité årlig. Enkeltmedlemmer i komiteen kan ha funksjonstid på inntil fem år. Rockheim har sekretariatsfunksjon.

Rockheim avgjør i forkant av nominasjonen hvor mange som skal innlemmes i RHoF det gjeldende året. Det kan maksimalt innlemmes fem artister/aktører hvert år.

Nominasjonskomitéen skal det gjeldende året nominere kandidater i tråd med RHoFs vedtekter. Komitéen nominerer tre ganger så mange som skal innlemmes. Alle nominasjoner skal inneholde en skriftlig begrunnelse for hvorfor kandidaten nomineres. Ved stemmelikhet har komitélederen dobbeltstemme. Nominasjonsprosedyren er regulert i særskilt reglement.

§5. Jury:

Rockheim oppnevner jury for RHoF. Juryen skal bestå av 100-150 personer med til sammen bred bakgrunn fra musikkbransjen (inkludert musikkjournalister, akademia, entusiaster og andre).

Juryen har som oppgave å avgjøre nye innlemmelser i RHoF. Juryen kan kun velge blant de nominerte. Hvert jurymedlem skal gi sin skriftlige stemme til det samme antall nominerte som det skal innlemmes i RHoF. De nominerte som får høyest antall stemmer innlemmes i RHoF.

I tilfeller der det råder tvil om hvilke og hvor mange medlemmer i et band som skal innlemmes, beslutter Rockheim dette.

§6. Innlemming:

Alle som innlemmes blir en del av Rockheim sin Hall of Fame utstilling og får et personlig hedersbevis.

Ved innlemmelse vil Rockheim initiere en dialog med de innlemmede artister/aktører om innsamling av kulturhistorisk verdifullt materiale som representerer og dokumenterer deres karrierer, slik at dette både kan bli bevart og formidlet av museet for ettertiden.

§7.

Endring av vedtektene for RHoF skjer gjennom vedtak i styret i MiST.

Rockheim kan ved behov melde inn forslag til endringer av vedtektene til styret i MIST.

Nominasjonskomiteen kan fremme forslag til endring av vedtektene, og til endringer i reglementet for nominasjonsprosedyren. Slike forslag kan kun stilles skriftlig og i forbindelse med nominasjonsmøtet. Eventuelle endringer fra Nominasjonskomite i forhold til vedtekter og reglement vil først gjelde for påfølgende års nominasjon og innlemmelse.

Disse vedtektene ble vedtatt av styret i MiST torsdag 8. desember 2022.

  • F.v: Tone Østerdal, Tove Bøygard, Kari Bremnes, Geir Rakvaag og Arnfinn Stendahl Rokne. Foto: Rockheim

Nominasjonskomitéen 2024

Tone Østerdal (leder)

Kari Bremnes

Sandeep Singh

Geir Rakvaag

Tove Bøygard

Arnfinn Stendahl Rokne 

Nominer selv!

Har du meninger om hvem som har vært viktige for norsk populærmusikk og burde innlemmes i Hall of Fame? Vi tar gjerne imot dine innspill, som blir videreformidlet til Hall of Fame sin nominasjonskomite. Foreslå her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1