Gruppebestillinger

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Vi har rabatterte priser for bestilte grupper. Prisene gjelder for grupper som bestiller på forhånd. Det må være minst 15 personer i gruppene – 30 ved besøk utenom åpningstidene*. 

Voksne: 140,- Student/honnør: 110,-

Barn under 16 år i en gruppe med voksne er gratis

Skoleklasser (vgs): 110,- pr elev (gratis for lærer/ledsager). 
Skoleklasser (grunnskole): inntil 15 elever: kr 400,- 16 -30 elever: kr 750,-31-50 kr 1000,- 51-80 kr 1500,- (gratis for lærer/ledsagere)

Barnehage: inntil 10 barn: kr 200,-. 11-20 barn: kr 300,- 21-30 barn kr 400,- (gratis for ledsagere)


Alle grupper utenom åpningstid: 200,- per person, minimum 30 personer i gruppa*.

Alle grupper mandager: 220,- per person, minimum 30 personer i gruppa*.

* Man kan være færre enn 15/30 personer i gruppene, men man må betale for minimumsantallet.