Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsutvikling ved Ringve og Rockheim

Utvikling av ny kunnskap om den musikalske kulturarven er en viktig del av Ringve og Rockheims nasjonale samfunnsoppdrag.

Kunnskapsutvikling hos oss foregår over et bredt fagfelt som inkluderer konservering og bygging av musikkinstrumenter, musikk- og instrumenthistorie, utstillingsteknologi og musikk- og museumspedagogikk.

I sitt arbeid med innsamling, samlingsforvaltning, utstillingsproduksjon, formidling og faglige nettverk er museumsansatte også kunnskapsarbeidere. Etablert kunnskap hentes frem, prøves, og formuleres på nytt. Metoder utvikles og videreutvikles. Nye perspektiver tilfører ny innsikt.

Resultatene av dette kunnskapsarbeidet kommer til syne som akademiske publikasjoner, nye arbeidsmetodikker, i form av utstillinger eller som formidlingstekster, foredrag, arrangementer og aktiviteter. Museets ansatte har bred faglig bakgrunn, og flere har egne fagprofiler med publikasjonslister på museets hjemmesider. Våre resultater presenteres også i den nasjonale forskningsdatabasen CRISTIN.

Samtidig som vi er del av MiST-museenes felles strategi for forskning og utvikling, har Ringve og Rockheim en egen FoU-plan som beskriver våre faglige satsningsområder og hvordan vi arbeider med å styrke kunnskapsarbeidet ved museet.

Noe av det vi forsker på:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1