Hopp til hovedinnhold

Samlingene

En av Rockheims sentrale oppgaver er å bygge opp en samling som dokumenterer populærmusikkens plass i norsk kulturhistorie fra 1950-tallet og frem til i dag. Dette er et nasjonalt oppdrag som deles med Nasjonalbiblioteket. Arbeidet med samlingen består av ulike oppgaver som innsamling, registrering, dokumentasjon, bevaring, tilgjengeliggjøring, forskning og formidling.

Rockheims samlinger består av ulike materialtyper som spenner seg fra fysiske gjenstander til egenproduserte dokumentasjonsintervjuer. Dette materialet tilgjengeliggjøres og formidles både digitalt og fysisk, på nett og i utstillinger.

Gjenstandssamlingene

Rockheims gjenstandssamling består hovedsakelig av instrumenter, musikkteknologi, tekstiler, effekter og annen memorabilia.

I tillegg til å fortelle sine egne historier vitner gjenstandene om musikkhistoriske og samfunnsmessige hendelser og tendenser som fremvekst av ungdomskultur, teknologiutvikling, skiftene estetiske trender, fankultur og idoldyrking for å nevne noen eksempler.

Som en del av et større nasjonalt fokus på å bevare lyden av museumsgjenstander har Rockheim gått i gang med lyddokumentasjon av instrument- og teknologisamlingen.

Store deler av Rockheims instrument- og teknologisamling er tilgjengeliggjort på Digitalt Museum.

Arkiver

Rockheim og Nasjonalbiblioteket samarbeider løpende om innsamling av arkivmateriale. Nasjonalbiblioteket har arkiv- og dokumentasjonsfunksjon innenfor populærmusikkfeltet i Norge, dette innebærer et overordnet ansvar for forvaltning av arkiver.

Rockheim har samlet inn arkivmateriale som musikkfoto, publisert og upublisert lyd- og filmopptak, plakater, fanziner og småtrykk som f.eks flyveblader. Andre eksempler på innsamlet materiale er arkiver etter enkeltpersoner i form av fanpost, håndskrevne sangtekster og utklippsbøker. Organisasjonsarkiver som dokumenterer virksomheten til festivaler, klubber eller scener har også blitt samlet inn.

Store deler av plakatsamlingen er tilgjengeliggjort på Digitalt Museum.

Rockheim begynner å få et betydelig arkiv av egenprodusert dokumentasjonsmateriale. Et eksempel på denne typen dokumentasjon er artistintervjuene som har blitt gjort i forbindelse med Rockheimkunnskap.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1