Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Museets ansatte har en høy og tverrfaglig kompetanse innenfor områdene musikkvitenskap, organologi, musikk - og kulturhistorie, museologi og museums - og museumspedagogikk, konservering og bevaring.

Ringve-Rockheim xxxxxx nasjonal ansvar for....Forskning og utvikling er en del av dette nasjonale ansvaret. 

Forskning og utviklingsarbeid ved Ringve-Rockheim tar utgangspunkt i museets samlinger, utstillinger og i de ansattes faglige kompetanse. 

Publisert forsknings- og dokumentert utviklingsarbeid utført av Ringve-Rockheims ansatte, er dokumentert i den vitenskapelige databasen CRISTIN.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1