Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Peter Juga

Navn: Pjotr Juga

Stilling: Konservator for moderne materialer, MiST

Magasinforvalter, Ringve og Rockheim

E-post: peter.juga@mist.no

Tlf: +47 40 60 73 31


Profil:

Pjotr Juga ble ansatt i MiST fra 2013 og har vært modernę materialer-konservator for ti museer siden da. Fra 2021 er han også magasinansvarlig ved Ringve og Rockheim. Han jobber med samlingsforvaltning for flere museer i regionen, hovedsakelig med utstillingsforberedelser og samlingsundersøkelser, inkludert den siste magasinutredningen for hele Trøndelag i 2023.

I tillegg er han involvert i forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, RAPMUS (Redusert Aldring av Plastgjenstander i Museum Samlinger) i 2017-21 og "Unraveling the History of Venetian Antiphonary" i 2021-23 i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseets Nasjonallaboratoriene for datering, for å nevne noen av de siste.

Han har en magistergrad i kunstkonservering fra 2002, med papir og lær som spesialisering, fra Nicolaus Copernicus universitetet i Torun, Polen. Siden 2001 har han arbeidet i ABM-sektoren i ulike land i Europa. Fra 2013 jobber han med bevaring av moderne materialer i museumsamlinger.

Utvalgte publikasjoner:

‘Benchmarks 2.0 på norsk’. Med Christina Ådland Næss. I Norske konserves : medlemsblad for NKF-N, 2/2017, ss.30-36. ISSN 0804-3817. https://www.nkf-n.no/publikasjoner/norske-konserves/utgivelser#:~:text=Norske%20Konserves%202017%2D2

‘Unravelling the history of a venetian antiphonary.’ Med Izabela Rzadeczka-Juga, Marie-Josee Nadeau, Pjotr Juga, Damaris Charlotte Marie Zurbach, Pieter M Grootes, Helene Løvstrand Svarva, Marin Seilel. I Radiocarbon: An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge University Press, 2023. ISSN 0033-8222, e-ISSN 1945-5755. Original Online(DOI) https://doi.org/10.1017/RDC.2023.61

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1