Åpningstider for høsten 2018

Merk endrede åpningstider fra og med første september 2018.

  • Rockheim-bygget
    1/1
    Geir Mogen/Rockheim

Åpningstider fra 1. september 2018 og ut året: 

Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10 til 16.

Torsdag fra kl. 10 til 20, 

Lørdag og søndag fra kl. 10 til 17. 

Mandager stengt.

Se avvik fra åpningstidene.