Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Annabella Skagen

Navn: Annabella Skagen

Stilling: Førstekonservator NMF

E-post: annabella.skagen@mist.no

Annabella Skagen er utdannet teaterviter med ph.d. i drama/teater fra NTNU. Hun har vært ansatt ved Ringve Musikkmuseum siden 2015, og arbeider hovedsakelig med utstillingsplanlegging, publikumsformidling og forskning. Hun har vært prosjektleder for utstillingene I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815 og Virvel og fanfare: Norske militærkorps i 200 år. Hun sitter i MiSTs forskningsutvalg, og er ansattrepresentant i MiSTs styre 1019–2021.

Forskningsinteresser og kompetanseområder omfatter norsk musikkhistorie på 17- og 1800-tallet, europeisk teater- og kulturhistorie, og dramaturgi.

Publikasjoner:

  • Fredrikshald Teater – Teaterhistorisk Museum: Prosjekt for et norsk teaterhistorisk kulturarvsenter. Østfoldmuseene 2019.
  • I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815. Utstillingskatalog. Ringve Musikkmuseum 2016. ISBN 978-82-990305-1-9. S 19–90.
  • Dramaturgi: forestillinger om teater. Universitetsforlaget 2015 (2. utgave). Med Svein Gladsø, Ellen Karoline Gjervan og Lise Hovik. ISBN 9788215025155
  • Fra grevens gård til Prinsens gate: Teater i Trondhjem 1790–1814. Doktoravhandling. NTNU 2015. ISBN 9788232610143
  • ‘Residensteater i 1790-årenes Trondhjem: Mellom privat selskapelighet og offentlig festspill’. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015. ISBN 978-82-321-0458-1. S. 211-234
  • ‘Å spille en rolle: Borgere og teater i Trondhjem 1814’. I Trondheim 1814. Fagbokforlaget 2014. ISBN 978-82-321-0395-9. S. 227-247
  • Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandinavia. Konferanserapport. NTNU 2012.  Med Thoralf Berg, Anne Margrete Fiskvik, Ellen Karoline Gjervan, Svein Gladsø og Randi Margrete Selvik
  • ‘Norsk skuespillerforbund gjennom 100 år’. I Klar scene - Norsk skuespillerforbund 100 år. Det Norske Samlaget 1998. ISBN 82-521-5196-5. S. 12-47