Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Annabella Skagen

Navn: Annabella Skagen

Stilling: Avdelingsleder kulturarvsforvaltning – førstekonservator NMF

E-post: annabella.skagen@mist.no

Profil:

Annabella Skagen ble ansatt ved Ringve Musikkmuseum i 2015, og har vært avdelingsleder for kulturarvsforvaltning ved Ringve og Rockheim siden 2021. Hun arbeider ellers med utstillinger, formidling og forskning, og var prosjektleder for utstillingene I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815 (2016–1017), Virvel og fanfare: Norske militærkorps i 200 år (2018) og Beethoven Factory, en audiovisuell installasjon av Musée de la Musique – Philharmonie de Paris (2021–2022). Hun er medlem av MiSTs forskningsutvalg og styremedlem i det MiST-eide Museumsforlaget (2024–2026). Hun var ansattvalgt i MiSTs styre i perioden 2019–2024.

Annabella Skagen er utdannet teaterviter med ph.d. i drama og teater fra NTNU, og autorisert førstekonservator NMF. Hennes forskningsinteresser og kompetanseområder omfatter norsk musikk- og teaterhistorie på 17- og 1800-tallet, europeisk teater- og kulturhistorie, og dramaturgi.

Publikasjoner i utvalg:

‘Formidling av det fragmenterte: Et nettleksikon for norsk musikkdramatikk’. Med Trond Olav Svendsen. Teatervitenskapelige studier Nr. 7 2023, s. 107–122. Essay https://boap.uib.no/index.php/tvs/article/view/4026/3689

‘The Original Portrayal of Mozart’s Don Giovanni. Magnus Tessing Schneider’. Nordic Theatre Studies Vol. 34, No. 1. 2022, 129-130. Anmeldelse https://tidsskrift.dk/nts/article/view/137931/182211 https://doi.org/10.7146/nts.v34i1.137931

‘Girl Power i katedralen’. Adresseavisen, 20.10.2022. Kronikk https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/wAOQgM/girl-power-i-katedralen

‘Oehlenschläger’s Freyas Altar: A rejected Singspiel performed’. I Randi M. Selvik, Svein Gladsø og Annabella Skagen (red.): Relevance and Marginalisation in Scandinavian and European Performing Arts 1770–1860. London: Routledge 2021. S 206–226

‘The Singspiels of Hans Iver Horn: Nuances of Dano-Norwegian patriotism during the Napoleonic wars’. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2020/17. S. 77–98 https://septentrio.uit.no/index.php/1700/issue/view/470/67

‘En uforløst symfoni: Martin Andreas Udbye 200 år’. Med Solveig Rønning. Adresseavisen 16.06.2020. Kronikk. https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/06/18/En-uforl%C3%B8st-symfoni-Martin-Andreas-Udbye-200-%C3%A5r-22081026.ece

I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815. Utstillingskatalog. Ringve Musikkmuseum 2016. ISBN 978-82-990305-1-9. S. 19–90

Fra grevens gård til Prinsens gate: Teater i Trondhjem 1790–1814. Phd-avhandling. NTNU 2015. ISBN 9788232610143 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2020012977007

‘Å spille en rolle: Borgere og teater i Trondhjem 1814’. I Trondheim 1814. Fagbokforlaget 2014. ISBN 978-82-321-0395-9. S. 227-247

Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer for arkiv og samlin ger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandinavia. Konferanserapport. NTNU 2012.  Med Thoralf Berg, Anne Margrete Fiskvik, Ellen Karoline Gjervan, Svein Gladsø og Randi Margrete Selvik https://www.ntnu.no/documents/17353720/1307856232/Rapporten.pdf/596ef580-661c-a540-f74e-548dd5f9bfa0?t=1641415850972

    Museum24:Portal - 2024.06.11
    Grunnstilsett-versjon: 1