Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Mats Krouthén

Navn: Mats Krouthén

Stilling: Konservator NMF

E-post: mats.krouthen@mist.no         

Tlf: 926 966 46

Mats Krouthén er musikkviter med cand. phil fra Göteborgs universitet, Sverige. Siden 2000 har han vært ansatt som konservator på Ringve Musikkmuseum. I løpet av 2020 arbeider Krouthén fremst med å ferdigstille en ph.d.  med tittelen "Menniskor, musik och mekaniska musikinstrument i Norge 1750-1930”, et arbeid som planlegges å bli ferdig i 2022. I tillegg har han forvaltningsansvar for mekaniske instrumenter. 

På museet har Krouthén vært prosjektleder for en rekke utstillinger, hatt forvaltningsansvar for samlingene av musikkinstrumenter, et arbeid som i tillegg har omfattet formidling til ulike målgrupper. Han har også arbeidet med problemstillinger innenfor lyddokumentasjon. Det faglige fokuset ligger på klaver, elektroniske og mekaniske musikkinstrumenter. Mellom 2003 og 2014 hadde han ansvar for å bygge opp og utvikle Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter.

Publikasjoner:

Artikler

 • ‘Ikke bare tikk-takk. Om spilleur, makt og prakt i det norske lydlandskapet 1700–1900’. Fra Meyer (red.) Norges lyder – stabbursklokker og storbykakofoni. Norsk lokalhistorisk institutt 2018.
 • ‘60 års insamling av musikinstrument.’ Fra Eikje, Guttormsen, Mellemsether (red.). Det begynte med et pianoRingve museum 60 år. Trondheim : Akademika 2012 s.38-98
 • ’Självspelande pianon på Ringve museum.’ Fra Jonsson (red.) Mangfold og vidsyn. En musikvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Trondheim : Tapir 2011. [Delt forfatterskap med Leif Jonsson].
 • Musikkinstrumentbasen over Nett - å presentere registreringer av musikkinstrumenter i en felles nettkatalog. Prosjektrapport. Ringve/Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter. 2010.
 • Musikkinstrumenter I norske museer- registrering og revisjon av en gjenstandstype. Prosjektrapport. Ringve/Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter. 2009.
 • ‘Johan Gabriel Högwall and his Journeymen. - Square Piano Production in Göteborg, Sweden, ca. 1790–ca. 1840’. Fra Monica Lustig (Red.) Geschichte und Bauweise des Taffelklaviers. Michaelsteiner Konferenzberichte. Band 68. Augsburg : Wissner. 2006. S. 237 – 260.‘The Historical Clavichord in Norway’, Clavichord International VOL X no 1, Mai 2006. pp. 6-16
 • ‘Fiolinmaker Lars Olsen Hoem – nye opplysninger om gamle fioliner’. Årbok / Romsdalsmuseet 2004 S. 138-151. [Delt forfatterskap tils m Bjørn Aksdal].
 • ‘Kjerligheten til fiolinene’. Fra Byminner. Nr. 1 / 2 - 2003. s. 60-81. [Delt forfatterskap tils m Harald Herrestahl].
 • Ole Bull och klaverbygge’. Fra Monica Jangaard (red.) Bergen og Troldhaugen. Trodhaugens Skriftserie 2003. Trodhuagens venner 2003.  S. 169-190

Papers

 • ‘Ikke bare tikk-takk. Om spilleur, makt og prakt 1700-1900.’ Seminar Nasjonalbiblioteket, Oslo 2018.11.21
 • ‘Golvur med musikverk – från tidsmarkering till musikkunderhållning’ Tema: Gjennom lydmuren! Sesjon om Sound studies under Historiedagene, Universitetet i Stavanger 2015.06.19
 • ‘Fra museumsobjekt til bruksinstrument’. Norsk Folkemusikklags seminar 2015 Valdres Folkemuseum, Fagernes 2015.04.23.
 • ‘Om å forvalte og formidle Odd P. Jacobsens feleverksted’ Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter, seminar på Valdres 2014.11.13.-14.
 • ‘Documenting the Instrument, Musician, Repertoire or Setting? - Aspects on audio recording of museum objects’ ICOM: CIMCIM conference Trondheim 2014.08.24.-31.