Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Morten Haugdahl

 • Rockheim/Rikke Sørlie Langø

Navn: Morten Haugdahl

Stilling: Førstekonservator NMF

E-post: morten.haugdahl@mist.no

Tlf: +47 970 96 399

Morten Haugdahl er utdannet historiker/kulturviter med ph.d. fra institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Han har jobbet som konservator på Rockheim siden 2013.

Han har vært kurator og hatt faglig ansvar i en rekke utstillinger på Rockheim, og satt i MiSTs forskningsutvalg 2014 - 2023.

Forskningsinteresser og kompetanseområde omfatter populærmusikkhistorie, musikk og samfunn, kulturhistorie, STS, fankultur, punk, DiY-kulturer mm.

Publikasjoner: 

 • «En glemt pop-historie», i Soli Deo Gloria. Utstillingskatalog, Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, 2019, ISBN: 978-82-998790-7-1
 • «Ei vise er så mangt?», i Ei vise er så mangt. Utstillingskatalog, Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk ,2017
 • «Dominoes», i Marius Lien (Red.): Supersonic Scientists, Falck Forlag AS, 2015, ISBN 978-82-93039-58-7. S 54-67
 • Diverse artikler, http://supersonicscientists.rockheim.no/. Utstillingsblogg mars-oktober 2015, Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, 2015
 • «Spor i stål. Drill, stålbørster, vinyl og fetisjisme», i Eno #18 4/2014, 2014
 • «Network of Friends», i Network of Friends. Utstillingskatalog, Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk 2014
 • Trondheim Undergrunn. Utstillingskatalog, Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, 2014
 • «25 år med utfordringer og endringer», i Arne Frøslie (Red.): Veterinæren. Yrke – organisasjon – samfunn. Den norske veterinærforening 125 år, Den norske veterinærforening, 2013, ISBN 978-82-991649-3-1. S 318-364
 • Fornuft og følelser? Forståelser og forvaltning av hval og hvalfangst, Doktoravhandling, NTNU, 2013. ISBN 978-82-47143-48-3
 • UFFA 1981-2006. Alternativ ungdomskultur i Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2006. ISBN 978-82-51921-64-0
 • Jakten på en kjerne. Adbusters. Domestisering av et fenomen i grenselandet motkultur og mainstream. Masteroppgave, NTNU, 2005 
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1