Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Iris Verena Barth

Navn: Iris Verena Barth

Stilling: Førstekonservator NMF

E-post: iris.verena.barth@mist.no

Tlf: 980 79 066

Iris Verena Barth er utdannet musikkviter med ph.d. fra Göteborgs Universitet. Hun har vært ansatt ved Ringve Musikkmuseum siden 2016, der hun jobber med samlingene, utstillingsplanlegging og forskning. Hun har vært prosjektleder for utstillingen om samisk musikk Juoigat (2017–2018) og lydutstillingen av Jana Winderen i samarbeid med Tony Myatt Lost Voices – Listening Under the Surface (2023-2024).

Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet metallblåseinstrumenter, musikk og kjønn og musikksosiologi.

Iris Verena er også hovedverneombud for Museene i Sør-Trøndelag.

Publikasjoner (utdrag):

  • “Når mennesker og dyr spiller sammen”, i Iris Verena Barth (red.): Lost Voices, s. 14-17 ISBN 978-82-92588-17-8
  • “Exhibiting Sami Music Tradition”, i Christina Linsenmeyer, Marie Martens, Gabriele Rossi Rognoni, Jennifer Schnitker, Kazuhiko Shima (red.): CIMCIM Proceedings – Music Museums and Education – Proceedings of the 2019 General Meeting of ICOM – CIMCIM as part of the 25th ICOM General Conference, 1-7 September, Kyoto, Japan, s. 24-29. ISSN: 2959-8834 ISBN: 978-2-491997-76-2
  • «Om organologi». Epilog. Carita Forslund: Poetisk organologi. Stockholm: Styx förlag, 2019, s. 59-72. ISBN 978-91-85747-77-1
  • „Schade dass du ein Mädchen bist“ – Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete, i Musik und Männlichkeiten, Marion Gerards, Martin Loeser, Katrin Losleben (red.), serie: „Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik, utg. R. Grotjahn, München: Allitera Verlag, 2013, s. 213-237. ISBN 978-3-86906-311-9
  • Die Trompete als Soloinstrument in der Kunstmusik Europas seit 1900 – mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung ab 1980 am Beispiel der Solisten Håkan Hardenberger, Ole Edvard Antonsen und Reinhold Friedrich, Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet, nr 87, 2007 (405 s.). ISBN 978–91–85974–03-0
  • Susan Slaughter, i: Lexikon Musik und Gender, Kassel: Bärenreiterverlag, 2010, s. 475. ISBN 978-3-7618-2043-8
  • Eduard Seifert – Trompetenvirtuose des frühen 20. Jahrhunderts (1870-1965), i: Das Orchester nr. 54:10/2006, s. 36-41. ISSN 0030-4468
  • Adolf Scherbaum – Wegbereiter der Solotrompete (1909-2000) i: Brass Bulletin nr. 122, 2/2003, s. 62-74 (fem språk). ISSN 0303-3848

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1