Hopp til hovedinnhold

2300 elever har delt musikkopplevelser på Rockheim i vinter!

I januar og februar har 2300 tiendeklassinger danset, skapt rytmer sammen og reflektert over hva det betyr å være sammen i en musikkopplevelse.

 • Elever fra Blussuvold ungdomsskole lagde selv dansebevegelser og satte sammen til en dansesekvens.

I januar og februar deltok alle tiendeklassinger i Trondheim kommune på et undervisningsopplegg via Den kulturelle skolesekken, hvor Rockheim utfordret ungdommene til å danse sammen, skape rytmer og reflektere over hva det betyr å dele musikkopplevelser - sammen. 

 • 1/1
  Med utgangspunkt i egen kropp, uten ytterligere instrumenter, skapte elevene musikk! Her elever fra Blussvold ungdomsskole.

Tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært positive, og flere trakk frem at den praktiske tilnærmingen til undervisningen ble godt tatt i mot av ungdommene. Å skape noe sammen bidro til en fellesskapsfølelse. Å oppdage at rytme og musikk kan vokse ut av vår egen kropp ga rom for ulike former for mestringsfølelse og var for mange elever en helt ny erfaring som fenget.

 • 1/1
  Ungdommer fra Blussuvoll ungdomsskole i utstillingen Mitt stille land. Det finnes tusen grunner til å gå på konsert. Hva var deres grunn? Hva gjør en musikkopplevelse sterkere når man er sammen?

Book Mitt stille land - aktivitetstilbud for ungdomsskoler og videregående skoler

Et artig og engasjerende skoleopplegg med dans, rytmeaktivitet og refleksjon over hva kulturopplevelser gjør med oss.

Under pandemien kjente mange på et savn over sosialt fellesskap og impulser vi får når vi er sammen. I utstillingen «Mitt stille land» inviteres elevene til å reflektere rundt og kjenne på hva en konsertopplevelse består av, og hvilken betydning slike musikalske møter kan ha – både for den enkelt og for oss som samfunn.

I tillegg vil elevene være med på en rytmeaktivitet der vi bruker vår egen kropp som instrument i form av for eksempel klapp, knips, stamp og stemme.

Vi vil også utfordre elevene til å lage en egen dans. Delt i smågrupper skal de samarbeide om like bevegelser over en jevn beat. Det er utrolig hva elevene klarer å sette sammen på kort tid og å bli enige om hvordan det skal presenteres. På denne måten har de jobbet med rytme og form.

 • Passer for: ungdomsskole og videregående skole
 • Varighet: 1,5 time
 • Antall: 30-60 elever
 • Pris: grunnskoleklasser 16-30 elever: kr 750,-
 • 31-50 elever: kr 1000,-
 • 51-50 elever: kr 1500,-. Gratis for lærer/ledsager
 • Pris: skoleklasser (vgs): 50,- pr elev. Gratis for lærer/ledsager
 • Bestilles på 73 60 50 70 eller rockheim.post@mist.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1