Hopp til hovedinnhold

Rockheim Hall of Fame er tilbake i 2023!

Rockheim Hall of Fame er tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni!

Siden 2010 har 38 artister/aktører blitt innlemmet, og hedret, i Rockheim Hall of Fame-seremonien og Rockheim Hall of Fame-utstillingen. Året 2022 ble brukt til evaluering og videreutvikling av konseptet Rockheim Hall of Fame (RHoF). Nå er RHoF tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni!

Norske artister/aktører kan bli nominert til RHoF tidligst 20 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

  • Bak f.v Tone Østerdal, Tove Bøygard, Kari Bremnes, Geir Rakvaag, Morten Haugdahl (Rockheim). Foran f.v Sondre Lerche og Sandeep Singh. Foto: Helene Kjærgaard Sviland

Den nye nominasjonskomitéen for Rockheim Hall of Fame har startet arbeidet med nominasjonsprosessen. Komitéen består av Kari Bremnes, Sandeep Singh, Geir Rakvaag, Tove Bøygard, Sondre Lerche, Tone Østerdal og Arnfinn Stendahl Rokne. Tone Østerdal (direktør, Music Norway) er ny leder av nominasjonskomitéen. 

  • Tone Østerdal er ny leder av nominasjonskomiteen. Østerdal er direktør i Music Norway. Foto: Helene Kjærgaard Sviland

Målet for komiteen er å ende opp med ni nominasjoner som skal føre til tre innlemmelser. De nominerte vil bli offentligjort i Rockheims kanaler samtidig som de blir sendt til juryen. De nominerte vil bli presentert i Rockheims kanaler i løpet av mars 2023.

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er en av Trøndelag-regionens største kulturinstitusjoner og består av 12 museer og 32 besøkssteder. MiST tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike målgrupper. Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk og Ringve Musikkmuseum er en del av MiST.

For mer informasjon, kontakt: ​

Robert Dyrnes
Robert Dyrnes
Koordinator, Rockheim Hall of Fame
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1