Hopp til hovedinnhold

Vi søker fagkoordinator undervisning og fritid

Er du utviklingsorientert, pedagogisk og liker koordineringsarbeid?

Norges musikkmuseum, med sine avdelinger på Ringve Musikkmuseum og Rockheim, er i stadig utvikling og skal styrke laget med pedagogisk og organisatorisk kompetanse. Museet driver en mangfoldig formidlingsvirksomhet med en stor avdeling ansatte fordelt på to steder. Formidlingsavdelingen har ansvar for møter med publikum i fysiske rom og på digitale flater, for utvikling og kompetansebygging innen formidling og formidlingsmetoder. Videre har avdelingen ansvar for å utvikle gode samarbeid og relevante tilbud for skoler, universitet og kulturlivet både lokalt og nasjonalt.

Du skal bidra til faglig utviklingsarbeid som skal gi høy kvalitet på publikumstilbud og opplevelser. Stillingen skal bidra til at museet sine tilbud appellerer til et mangfoldig samfunn. Du skal bidra til å heve og styrke internt pedagogisk arbeid med hovedvekt på å utvikle Rockheim sine tilbud. Oppgavene vil deles omtrent likt mellom å koordinere ansatte og drive fram utviklingsarbeid og gjennomføre pedagogiske tilbud.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for formidlingsavdelingen. Arbeidstedet vil i all hovedsak være Rockheim, men det må også påregnes arbeid på Ringve Musikkmuseum.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og utvikle ressurser i formidlingsavdelingen med personalansvar for faggrupper.
 • Bidra til å styrke det musikkpedagogiske tilbudet til barn og unge
 • Gjennomføre pedagogiske tilbud for skole og barnehage
 • Sikre og bidra til høy kvalitet på utvikling og gjennomføring av museets prioriterte formidlingsoppgaver

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder - fortrinnsvis pedagogikk og musikk
 • Ledererfaring eller erfaring med endringsprosesser fra en kunnskapsvirksomhet
 • Erfaring fra kulturfaglig formidling til ulike målgrupper
 • God forståelse for samfunnsrollen til museene nasjonalt og lokalt

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til helhetstenkning med balansering av fagkunnskap, organisatorisk og økonomisk forståelse
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å lose kreative prosesser i havn. Du har egenskaper som gjør at du fremstår som trygg, kommuniserende og ansvarlig også i krevende situasjoner
 • Evne til å sette folk i stand til å lede seg selv og levere på de rammene som gis
 • Utviklingsorientert, med evne til å bygge en felles kultur

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser hos en arbeidsgiver med solide verdier, høy integritet og et sterkt søkelys på samfunnsoppdraget
 • En meget spennende stilling med personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter i et miljø med stor faglig bredde og gode nettverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

MiST ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.


Stillingen lønnes i stillingskode 1118 i henhold til Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til museumsdirektør Arnfinn Stendahl Rokne på telefon 902 13 926 / e-post  arnfinn.rokne@mist.no eller formidlingsleder Helle Thomassen Singsaas på telefon 905 72 187 / e-post helle.singsaas@mist.no

Søknadsfrist 12.06.2023

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er Midt-Norges største kulturinstitusjon og Norges største museumsorganisasjon utenfor Oslo. MiST består av 12 museer og 32 besøkssteder med stor variasjon og bredde. Museene er: Kystmuseet i Sør-Trøndelag på Hitra, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Orkla Industrimuseum på Løkken, Rindal skimuseum, Museet Kystens Arv i Rissa, Ringve Musikkmuseum og Rockheim i Trondheim, Trondheim kunstmuseum, Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i Trondheim og Rørosmuseet. Døvemuseet i Trondheim og Trondhjems sjøfartsmuseum er begge museer administrert av Trøndelag Folkemuseum Sverresborg.

Vår visjon er: Vi forteller historien, utfordrer samtida og preger framtida. MiST har et sammensatt samfunnsoppdrag både innenfor forvaltning og formidling av våre bygg og samlinger samt kunnskapsproduksjon. MiST har nylig vedtatt strategisk handlingsplan for 2023 – 2026 som ligger som føring for organisasjonen.

Organisasjonen har om lag 230 ansatte og omsetter for omkring 300 millioner kroner årlig. 

Rockheim og Ringve Musikkmuseum er tillagt et nasjonalt ansvar for å dokumentere og formidle den norske musikkarven over et bredt sjangermessig spekter. Det sammenslåtte museet har et nasjonalt museumsfaglig ansvar for norsk musikkhistorie og musikkinstrumenter, og for forvaltning og formidling av Norges materielle, immaterielle og digitale musikkulturarv.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1