Nytt prosjekt: norsk populærmusikk og kristendom

Rockheim er nå i oppstarten på et nytt utstillingsprosjekt som skal se på forholdet mellom kristendom og populærmusikk i Norge. Vi ønsker å komme i kontakt med folk som sitter på materiale eller informasjon som kan bidra til å belyse temaet fra ulike perspektiver.

  • Morten Haugdahl og Vigdis Sjelmo
    1/1
    Morten Haugdahl og Vigdis Sjelmo på Rockheim er i oppstartsfasen av et nytt prosjekt som ser på norsk populærmusikk og kristendom. Foto: Rockheim.

Populærmusikken har for lengst inntatt kristen-Norge – til stor glede for noen og til skrekk og gru for andre. Mangfoldet av musikkuttrykk med kristent innhold er stort og spenner fra Aage Samuelsen til Extol og Jesus Loves Electo.

Kristne menigheter og organisasjoner har stått for en betydelig rekruttering av norske musikere og artister, blant annet gjennom Ten Sing-bevegelsen eller tilgang på velutstyrte øvingsrom for ungdom. Men hvor kjent er denne historien for folk i dag?

Rockheim er i gang med å kartlegge feltet og ønsker å komme i kontakt med folk som sitter på materiale eller informasjon som kan bidra til å belyse temaet fra ulike perspektiver. Ta kontakt med prosjektleder på mail: vigdis.sjelmo@rockheim.no

Prosjektet skal blant annet resultere i en temporær utstilling med åpning våren 2019.