Hopp til hovedinnhold

Rockheim ærespris til Harald Are Lund!

Søndag kveld 28.mai under Rockheim Hall of Fame-seremoni i Olavshallen i Trondheim, ble Rockheim ærespris delt ut for første gang. Mottakeren av prisen, Harald Are Lund, var til stede og ble svært glad og overrasket. Prisen ble delt ut av Amund Maarud og Rockheims direktør Sissel Guttormsen.

Harald Are Lund har vært en institusjon i NRK og er en formidler få kan målbinde. Han turte å spille punk på norsk radio mens den ennå var brennbar og mystisk, og hans virke som plateprodusent både var og er ensbetydende med kvalitet. Lund har tatt sjanser, brutt barrierer og ikke minst vært en fanebærer for unge, lovende og utradisjonelle norske band og artister gjennom flere ti-år.

Rockheim ærespris gis til personer som har gjort seg sterkt bemerket, og satt dype spor i sitt virke i musikkbransjen. Prisen er unik og vil bli delt ut årlig. Den er ikke tilknyttet Rockheim Hall of Fame, verken I forhold til jury – eller nominasjonsprosess. Det er Rockheim som nominerer og velger hvem som er mottaker av prisen.