Hopp til hovedinnhold

Rockheim Hall of Fame-seremoni utsettes til 2023

Siden 2010 har 38 artister/grupper blitt innlemmet, og hedret, i Rockheim Hall of Fame-seremonien og Rockheim Hall of Fame-utstillingen. Året 2022 vil gå til evaluering og videreutvikling av konseptet Hall of Fame, og årets seremoni (og nominasjonsprosess) utsettes derfor til 2023.

Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i Hall of Fame. 

Siden 2010 har 38 artister/grupper blitt innlemmet, og hedret, i Rockheim Hall of Fame-seremonien og Rockheim Hall of Fame-utstillingen.  

Fra 01. januar 2021 ble Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk og Ringve Musikkmuseum organisert sammen til ett museum med en felles organisasjon. Museet har et nasjonalt ansvar for samling, forvaltning og formidling av Norges materielle, immaterielle og digitale musikkulturarv. Sammenslåingen av Rockheim og Ringve medfører en større omorganisering og behov for å evaluere en rekke prosjekter og aktiviteter knyttet til strategisk utvikling og bedre ressursbruk. 

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har bestilt en større evaluering av Rockheim Hall of Fame i 2022. Vi vil bruke evalueringen som kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av konseptet. Dette utviklingsarbeidet vil foregå videre i 2022, og vi planlegger å være tilbake med nominasjonsprosess, innlemmelse og seremoni i 2023. I mellomtiden tilbyr vi Hall of Fame-utstilling på Rockheim som nå også får en oppgradering. 

For mer informasjon: 

Robert Dyrnes
Robert Dyrnes
Prosjektleder Rockheim Hall of Fame
Arnfinn Stendahl Rokne
Arnfinn Stendahl Rokne
Museumsdirektør, Rockheim og Ringve Musikkmuseum
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1