Soundmania! Popular Music and Technology in the 1950s and 1960s

Forelesningen Soundmania! Popular Music and Technology in the 1950s and 1960ser en del av NTNU-kurset Musikkteknologi i et historisk lys, presentert av John Howland – professor ved NTNU Institutt for musikk, seksjon for musikkvitenskap.

Soundmania_article_header_clipped_2.pdf.jpg (Foto/Photo)

Se forelesningen her: