Sparebankstiftelsen DNB støtter ny Hall of Fame-utstilling

Sparebankstiftelsen DNB går inn med 750 000 kroner til Hall of Fame-utstilling som åpner på Rockheim i desember 2018.

  • Linn Catrine Lunner (fv) fra Sparebankstiftelsen DNB og Sissel Guttormsen, direktør på Rockheim. (Foto/Photo)
    1/1
    Linn Catrine Lunner (fv) fra Sparebankstiftelsen DNB og Sissel Guttormsen, direktør på Rockheim.

 - Vi er utrolig glade for denne støtten, som gjør at vi kan lage en enda bedre utstilling og et enda bedre tilbud til publikum, sier direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk.

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale og nasjonale initiativer i Norge og har siden 2002 bidratt med over 4 milliarder kroner til allmenn nytte.Rockheim Hall of Fame er en nasjonal utmerkelse og den største oppmerksomheten en norsk populærmusikkartist kan få. Per i dag er 26 artister og band innlemmet, og 27.mai blir Kari Bremnes, Morten Abel og Stage Dolls offisielt medlemmer i den eksklusive forsamlingen, gjennom en storslått seremoni i Olavshallen i Trondheim.

Siden 2012 har Hall of Fame-seremonien også blitt sendt på tv, de seneste tre årene på NRK1. Fjorårets seremoni ble sett av over 500 000 seere og Rockheim er nå i gang med å produsere en permanent Hall of Fame-utstilling i museet. Utstillingen vil presentere Hall of Fame-artistene og deres betydning for norsk musikkhistorie, ha en bred appell og samtidig fokusere på formidling til den yngre generasjonen.

- Det er også en klar ambisjon å tilby unikt innhold som kun kan oppleves på Rockheim, forteller direktør Sissel Guttormsen.- 

Den nye Hall of Fame-utstillingen vil åpne i desember 2018.

  • Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt ekstraordinære karrierer og stor betydning for norsk populærmusikks utvikling i Norge
  • Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som driver med filantropi
  • Sparebankstiftelsen DNB eier ca. 8 % av aksjene i DNB og bruker utbyttet til allmennyttige formål
  • Les mer om Sparebankstiftelsen DNB og hvem som kan få støtte på www.sparebankstiftelsen.no