Utlysning omvisere

Kan du tenke deg å jobbe på Rockheim? Vi trenger flere omvisere! Søk innen 18. januar.

  • Rockheim-bygget
    1/1
    Geir Mogen/Rockheim

Rockheim trenger flere OMVISERE – VERTER til fortrinnsvis arbeid i helger, ettermiddager og som ekstravakter f.o.m. feb. 2019. Det blir aktuelt med noen uker i sommerferien også.

Arbeidsoppgaver:

* Ta i mot publikum, selge billetter og gi informasjon

* Være verter i utstillingene

* Gjennomføre omvisninger, opplegg og aktiviteter for barnehager, skoleklasser, grupper med ulike behov og alle andre besøkende

* Rydde og å selge varer i museumsbutikken

* Gjennomføre feilsøking og feilretting når det oppstår tekniske feil i utstillingen

* Være fleksibel til å ta uforutsette oppgaver

Vi søker personer i alle aldre (fra 18 år) med:

* Stor interesse for og kunnskap om norsk populærmusikk og kulturhistorie

* God formidlingsevne og serviceinnstilling

* Gode norsk- og engelskkunnskaper

* Andre relevante uttrykksformer innen kultur er også et pluss

Aktuelle kandidater må kunne delta på opplæringskurs lørdag 2. februar, søndag 3. februar  og mandag 11. februar 2019.

Tiltredelse feb. 2019

Søknadsfrist 18. jan 2019

TRYKK HER FOR Å SØKE

Spørsmål rettes til tone.fegran@rockheim.no

97108924