Vi søker leder for IKT

Rockheim søker IKT-leder i 100%-stilling, med arbeidsoppgaver innenfor alle aspekter innenfor museets teknologiportefølje, men med et særlig fokus på systemutvikling.

 • 1/1

Stillingen er ledig fra 1. august 2018 eller etter avtale. 

Søknadsfrist: 10.06.2018

Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim samler inn, tar vare på, forsker på og formidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Museet ligger på Brattørkaia i Trondheim.

Rockheims utstillinger er sterkt basert på teknologi. Bak utstillingene kjøres omlag 90 PC-er, i de fleste tilfellene med skreddersydd programvare. I tillegg kjøres det flere store og små tjenester på web, som ivaretar viktige funksjoner.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging, modellering og implementering av løsninger med hensyn på forvaltning og formidling av populærkulturelt innhold, i samsvar med organisasjonens faglige behov.
 • Forbedring og videreutvikling av eksisterende løsninger.
 • Være en kreativ ressurs i utstillingsprosjekter og ha ansvar for at nye tekniske formidlingsløsninger spiller på lag med innholdet og kurators ambisjoner.
 • Delta på budsjettarbeid og ha ansvar for anskaffelser innen utstillingsteknologi
 • Delta på drift av utstillingene sammen med museets IKT-driftsmedarbeider.

Vi ønsker at du har:

 • Utdannelse på masternivå innen informatikk eller datateknikk
 • Flere års erfaring innenfor alle faser innen systemutviklingsprosjekter
 • Erfaring ønskes innen flere av følgende teknologier HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Nodejs, Derivative Touch Designer, SQL-databaser, semantisk webteknologi, Git.
 • Erfaring innen systemintegrasjon (SOAP/REST)
 • En interesse for IoT-teknologier, som Phidgets og Arduino.
 • En interesse for norsk populærmusikk

Personlige egenskaper:

 • Du må ha stor arbeidskapasitet og teknologisk innsikt, og trives med å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du må ha et godt øye for design.
 • Du må ha evne til å følge med i aktuelle teknologitrender, spesielt innenfor formidlingsteknologi.
 • Du må ha evnen til å fornye deg og ikke være redd for å prøve ut nye løsninger for hvert prosjekt du deltar i.
 • Du må være ryddig og ha evnen til å dokumentere ditt arbeid.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en kunnskapsrik, kreativ og engasjert stab.

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1006 fra lønnstrinn 56.

Rockheims IKT-avdeling består av to personer, hvor den andre stillingen håndterer drift av utstillingene. Noe overlapp vil kunne oppstå mellom disse to stillingene.

Rockheim praktiserer fleksitid, med kjernetid mellom 09 og 15. Noe arbeid utenfor ordinær arbeidstid må påregnes.

For nærmere opplysninger, kontakt:

 • Lars Gunnar Eggen, nåværende leder IKT/utvikling, 95 28 81 74, lars.eggen@rockheim.no

 • Sissel Guttormsen, museumsdirektør, 99 71 26 93, sissel.guttormsen@rockheim.no

 Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

TRYKK HER FOR Å SØKE

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Rockheim er organisert som en del av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST AS).