Hopp til hovedinnhold

Her er de nominerte til Rockheim Hall of Fame 2023

De nominerte til Rockheim Hall of Fame 2023 er Ane Brun, Backstreet Girls, Bel Canto, Claudia Scott, Hellbillies, Marit Larsen, Sidsel Endresen, Stargate og Tungtvann. Av disse nominerte skal tre innlemmes i Rockheim Hall of Fame.

  • F.v Ane Brun, Backstreet Girls, Bel Canto, Claudia Scott, Hellbillies, Marit Larsen, Sidsel Endresen, Stargate og Tungtvann.

Siden 2010 har 38 artister/aktører fra norsk populærmusikks historie blitt innlemmet og hedret i Rockheim Hall of Fame-seremonien og utstillingen. Året 2022 ble brukt til evaluering og videreutvikling av konseptet Rockheim Hall of Fame (RHoF). Nå er RHoF tilbake og vi er klare for å annonsere de nominerte for 2023.

Norske artister/aktører kan bli nominert til RHoF tidligst 20 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

De nominerte til Rockheim Hall of Fame 2023 er Ane Brun, Backstreet Girls, Bel Canto, Claudia Scott, Hellbillies, Marit Larsen, Sidsel Endresen, Stargate og Tungtvann. Av disse nominerte skal tre innlemmes i Rockheim Hall of Fame.

Nominasjonskomiteen for Rockheim Hall of Fame består av Tone Østerdal (leder), Kari Bremnes, Sandeep Singh, Geir Rakvaag, Tove Bøygard, Sondre Lerche og Arnfinn Stendahl Rokne. Komiteen har fremmet forslag om totalt ni nominerte. Nå skal en storjury bestående av personer med bred og mangfoldig bakgrunn fra den norske musikkbransjen stemme frem tre av de nominerte som vil innlemmes i Rockheim Hall of Fame 2023.

- Det er et privilegium å få sitte i nominasjonskomiteen for RHoF. Samtidig er det noe av en prøvelse, rett og slett fordi det er så mange dyktige, norske artister og aktører som hadde fortjent en innlemmelse. Med årets nominasjoner har komiteen forsøkt å hensynta endringene i vedtektene, i tillegg til at vi tidlig satt oss et mål om at minst halvparten av de nominerte skulle være kvinner. Det var også et poeng for oss å få produsenter inn blant de nominerte. I sum er komiteen tilfreds med å kunne presentere en liste som gjenspeiler noe av det fantastiske mangfoldet som preger norsk populærmusikks historie – Tone Østerdal, leder av nominasjonskomiteen for Rockheim Hall of Fame

De tre innlemmede vil bli presentert i en seremoni mot slutten av 2023. Navnet på de innlemmede vil bli lansert i Rockheims kanaler i løpet av høsten 2023.

Av de nominerte er Sidsel Endresen og Bel Canto nominert en gang tidligere. De øvrige er nominert for første gang i 2023. 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1