Hopp til hovedinnhold

Fotosamlinger

Fotografisk materiale inngår i arkivsamlinga på Rockheim. Fotografia i samlinga er stundom ein del av eit musikalsk og kunstnarisk uttrykk, og i andre høve materiale som dokumenterer ulike aspekt ved historia om norsk pop og rock. Iblant er dei både kunst og vitnebyrd, samtidig – uttrykk og avtrykk.

Her syner me smakebitar frå – i fyrste omgang, tolv fotosamlingar, der publisering er klarert med opphavsmenn og -kvinner. Samlingane spenner frå 1950 til 2010, aust og vest, amatør- og profesjonsfoto, reportasje- og pressefoto, Wenche Myhre og Wannskrækk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1